ALAÇAM DERESİ KÖYÜ DERNEĞİ

Kavak Alaçamderesi Köyü Sosyal Yardımlaşma Kültür ve Dayanışma Derneği
Dernek Başkanı: Ömer AKYOL
Tel: 0544 437 69 16