KAVAK'IN MİMARİ YAPISI

Kavak'ta ilk konutların bakır çağında inşa edildiği muhtemeldir. Bu meskenlerin kale duvarı gibi kalın duvarlarının kalkerden olduğunu merdivenlerinin de düz taşlardan yapıldığını kaza raporlarından anlıyoruz. 

Bu bölgenin ormanlık olması, halkın evlerini ağaç ve taş kullanarak yaptığını düşündürebilir. Kiremit ve tuğla Kavak topraklarında elde edilebiliyordu. Orman ve kretare kalkeri bir bakıma konutların ham maddesine imkan sağlıyordu.

 

Kavak'ta en eski evler çatmabaşı danilen ev tipidir. Bu evler her tarafı ağaçtan yapılan bir samanlığa benzer. Çok kalın ağaçların kabukları sıyrıldıktan sonra ağacın üç kısmında 20-30 cm kadar içerden alt ve üstte kertik açılır ağaçlar bu kertlerle birbirine yaklaştırılır daha sonra dikdörtgen ve kare şeklinde yapılacak evin duvarları yükseltilir. İç kısmında da bölmelere ayrılır ve bu evler iki katlı olur. Alt katlar ahırdır. Çatıları beşit çatı ve kiremitle örtülüdür.

 

Başka bir ev tipi de, ağaç direklerden meydana getirilen ev iskeletini çiviler tutmakta ve bu ev iskeletinin direk araları doldurma denilen kısa ağaç parçaları ile doldurulmakta, duvarlar çamur veya harç ile sıvanmaktadır. Bu tip evler genellikle iki katlı, beşik çatı kiremitle kaplıdır.

 

İki katlı bu meskenlerin değişik bir tepi de; katlarının üç duvarının taştan meydana getirilmiş olan şeklidir. İlçede çok az sayıda bulunur. Bu evlerin alt ve üst katlarında aynı plan vardır. Her katta 3 oda 1 mutfak ve tuvaletten oluşur.

 

İki veya üç katlı olan bir diğer mesken türünün iskeletini yine ağaçlar meydana getirmekte ve direk aralarını tuğla ile doldurularak harç ile sıvanmaktadır. Çatı beşik çatıdır. Ev taban ve tavanı tahtadır. Her kat 4 oda 1 tuvaletten ibarettir. Bu çeşit evler olmasına karşın artık pek yapılmamaktadır. Sebebi orman işletmesinin ağaç kesimini yasaklamasıdır.

 

Köylerde evler genelde bahçelidir. Sergen bu bahçenin içindedir. Samanlıklar ise köy çevresindedir. Günümüzde artık bu evlerin sayısı aşırı derecede azalmıştır.