SAMSUN KAVAK ÜÇHANLAR KÖYÜ
Kavak'ın Üçhanlar Köyü Samsun'a 62 kilometre Kavak ilçesine 12 kilometre uzaklıktadır. Samsun  Havza yolu üzerinde olan köyün sapağına girilerek ulaşılır. 


TARİHSEL DURUM 
19. ve 20. Yüzyılın ilk çeyreğinde Rum köyü iken 1924 Lozan Mübadelesi ile bu köye Kavala limanından gelen Yunanistan'ın Selanik vilayeti Sarışaban kazası Mençinoz köyü halkının iskanıyla Türk köyü olmuştur. Köy adını Rumlar tarafından işletilen üç handan alır. Köyü gezdiğimizde bu üç hanın hala yerinde durduğunu söyleyebiliriz.


Sakarya vapuruyla Selanik'ten Saraşaban kazası Mencinoz köyünden gelen Ali Saydam, hem Çinik?te hem Üçhanlar'da topraklarının bulunduğunu söylüyor. O günlerde yaşananlar hakkında bulduğumuz bazı bilgiler durumu gün ışığına çıkarıyor. Yardıma muhtaç oldukları ihtiyar heyetince tespit edilen 375 kişinin vaziyetinin anlaşılması için bir iskan memuru Aralık 1924  Şubat 1925 arasında Çinik köyüne gelir. Talimat gereği birer aylık yevmiyelerinin verilmesi yönünde karar alınır. Eylül 1924 tarihinde Üçhanlar köyünde oturan 52 kişiye bir ay süreyle yiyecek yardımı yapılır. 


Kavak arazi defterinde Üçhanlar ile ilgili şu bilgiler var: 

Üçhanlar'da bulunan boş hanlarda 5 hanede 29 kişi ikamet ektekteydi. Kavak nahiyesi V.Grup Tevzi-i Arazi Komisyonu tarafından Karadağ, Üçhanlar, Başalan, Kuzualan ve Çukurkebir köyünün sınırı dahilinde 1790 dönüm tarıma elverişli arazi tespit edildi. Bu arazi 80 hanede 324 nüfusa birer kişiye 5,5 dönüm isabet edecek şekilde 525 dönüm 1. Sınıf tütünlük, 741 dönüm ikinci sınıf arazi ve 531 dönüm üçüncü sınıf arazi dağılımı yapıldı. Ayrıca fidelik, kabristan ve cami için toplam 20 dönüm mektep için 4 dönüm, harman yeri olarak 30 dönüm ve mera için 500 dönüm arazi tahsis edildi. 1436 dönümü tarıma elverişli değildir. Meyvelik ise toplam 2 dönümdür. 

Kaynak:Mehmet KÖSEOĞLU