SAMSUN KAVAK YERALAN KÖYÜ


Kavak Yeralan köyü Samsun'a 35 kilometre Kavak ilçesine 35 kilometre uzaklıktadır. Samsun Ankara karayolu üzerinden Mahmutlu Mahmutbeyli köy hattından; ilçe merkezinden Kavak  Çakıralan karayolundan Mahmutbeyli köyünden ulaşılmaktadır.

 

1933'de kayıtlarda Serniç adını taşıyan köy 1950'lerden sonra adı değiştirilerek Yeralan olmuştur. Serniç, Çankırı yöresinde tereyağı konulan ağzı geniş çömleğe denir. 1837 yılı Canik Liva Defterinde köyün ilk muhtarı Kuruoğlu Ahmed'dir.

 

COĞRAFİ DURUM

Serniç - Yeralan

600  650 metre rakımı bulunan Sernic'in  güneydoğusundan Sernic deresi geçiyor. Köyde Sernic deresiyle birleşen kuru dereler bulunuyor.

 

Yambullu: Meşmerek tepesi köyün güneydoğusundadır. Yaklaşık 750 metre uzaklıkta. Köyün rakımı 650 metre civarındadır. Köyün doğu kısmı ormanlarla kaplıdır.


İncebel: Sırt üzerine kurulu. Güney tarafı yamaç arazisine kurulu. Doğu kısmı engebeli rakım 550 metre civarıdır.

 

AYVACIK

Yeralan?ın mahallesi olup adını ayva ağaçlarından alır.

YAMBULLU: Halk ağzında er büğrü, engebeli anlamındadır. Yapılan saha araştırmasında köye ulaşan yolun virajlı, engebeli oluşu da bu duruma uygundur. Sivas yöresinde yambul düzgün olmayan, dengesiz demektir.

 

EKİNÖZÜ: Ekin, buğday, arpa vb, tahılların tohumlarının tarlada filizlenmesinden harmana kadar ki durumlarına verilen isimdir. Öz ise; bitkilerin kök, gövde ve dallarının boydan boya ortasında bulunan hafif, gevrek ve çoğu yumuşak bölüme denir. Sarı buğday dediğimiz en güzel buğdayın yetiştiği bir yerdir.


İNCEBEL

Bil sözcüğünün birkaç anlamı vardır. Bel / yamaç, dağ beli / Ayakla basılarak toprağı işlemeye yarayan tarım aygıtı. Burada sözcük, dağ sırtlarında geçit veren alçak yer , dağ geçidi, belen anlamı taşır. Bel şeklinde adlandırılan yer biçimi, dağların yüksek yerlerinin çukurca kesimleri olarak anlaşılır. Mahalle adını coğrafi konumundan alır.

 

KARAÇAM

Karacam Çam, çamgiller denen bitki familyasını meydana getiren, iğne yapraklı, reçineli ağaçların ortak adıdır.  Cinsleri, alaçam amerikan çamı, çıralı çam, fıstık çamı, Halep çamı, Karaçam, katran çamı, sarıçam, yalı çamı gibi isimlerle anılır. Karaçam, Orta Asya'nın kudsi ağaçlarından birisidir.

 

GÜNEYTEPE HÖYÜĞÜ


 

KAYA MEZARIKaynak:Mehmet KÖSEOĞLU