SAMSUN KAVAK YENİGÜN KÖYÜKavak Yenigün (Gulam) Köyü rakım olarak, Gulamçukuru'ndan yüksektir. Ama yerleşim arazisine baktığımızda Yenigün daha düz bir arazi üzerine kuruludur.  Yenigün Köyü Samsun'a 62 kilometre, Kavak ilçesine ise 12 kilometre uzaklıktadır. Kavak - Asarcık karayolundan Yenigün sapağından ulaşılmaktadır.

 

TARİHSEL DURUM

Gulam (gılman) Arapça bir sizcük olup, birkaç anlama gelir. 1. Tüyü bıyığı çıkmamış delikanlı genç, 2. Köle, esir, uşak, çocuk, bende. Gulam tabiri Selçuklu teşkilatında mevcuttu. Aylıklı askerlere verilen bir isimdi. Osmanlı döneminde tımar sahiplerinin harb zamanında yanlarında beraber götürdükleri muhariplere de denirdi.

 

Köyün adının 1968 kayıtlarında Türkçeleştirilme suretiyle köyün hiçbir özelliğiyle örtüşmemeyen Yenigün diye değiştirildiği görülüyor. Oysa köy adını, Osmanlı arşiv kayıtlarında Gulamanlı, Gulamanlu tabiriyle geçen Yörük Türkmen cemaatinden alıyor. Bu taife Meraş eyaletinde kayıtlarda geçerken 1530 tarihli tarhir defterlerinde de Maraş livasında meskundur.

 

Osmanlının bölgeye egemen olduğu tarihten bu yana yerleşim dahilinde bulunan köyün 1485 yılı tahrir kayıtlarında vergi nüfusu 60, 1520'de 52, 1576'da 171'dir. 1642 yılı Canik Avarız Defterinde köyün hane sayısı 12'dir. 1837 yılı Canik Liva Defterinde köyün ilk muhtarı Selam oğlu Emrullah'dır. 


Kaynak:Mehmet KÖSEOĞLU