SAMSUN KAVAK TOPTEPE KÖYÜ
Kavak Toptepe Köyü 850 metre yükseklikte Havza  Kavak karayoluyla Ladik karayoluyla ayrıldığı nokta. Tepe üzerine kurulu bir köy. Engebeli bir arazi. Köyün bulunduğu alan engebeli olmasa da etrafı dağlıktır. Tren istasyonu da bulunuyor. Doruk tepesi Toptepe'nin kuzey batısında 923 metredir. Türkmen tepesi Toptepe'nin güneyinde 900 metredir. Samsun'a 66 kilometre mesafede bulanan Toptepe Köyü Kavak ilçesine 16 kilometre uzaklıktadır. Samsun Ankara karayolu üzerinden Toptepe sapağından girilir. 


TOPTEPE
1933'de Toptepe, daha sonra Toptepe Türkleri ve günümüzde Toptepe adını taşıyan köyümüz adını topoğrafyasından alır. Top ön adı ağaç, çalı, çam, köy, dağ, tepe, dere vb. yerleşme yerlerinin başında geçer. Top; küme toplu halde olmak,  toparlanmak anlamlarına gelirken yuvarlak biçiminde olan, toparlak anlamında da kullanılır. Tepe yöre halkı tarafından yüksekliği gelende birkaç yüz metreyi geçmeyen çoğu kez tek başına yamaçları yatık yer biçimine de denir. 

Kaynak:Mehmet KÖSEOĞLU