SAMSUN KAVAK TEPECİK KÖYÜKavak Tepecik Köyü, 720 metre rakımda bulunduğu alana göre tepededir. En yüksek tepesi Dedetepe köyün kuzeyinde olup en yüksek yeri 764 metredir. Köyün kuzeyinde Dedetepe, Güneyinde Güneytepe arasında köy yerleşimi kuruludur.

 

Tepecik Köyü Samsun'a 53 kilometre Kavak ilçesine ise 3 kilometre mesafededir. Köye ilçe merkezinden Tepecik sapağından ulaşılmaktadır. Tepecik köyünde aynı adla bir tümülüs vardır.

 

Osmanlı'nın Kavak ve çevresini hakimiyeti altına almasından itibaren yerleşim halinde bulunan köyün 1485 yılı tahrir kayıtlarında adı Depecük olarak geçiyor. 1485'de vergi nüfusu 39, 1520'de 37, 1576'da 66'dır. 1520'de hane sayısı 19'dur.

 

1642 yılı avarız defterinde hane sayısı 16 olan köyde; tersane için kendir yetiştiren aileler bulunuyor. 1837 Canik Liva Defterine göre köyün ilk muhtarı Kral oğlu Abdullah'tır. 


Kaynak:Mehmet KÖSEOĞLU