SAMSUN KAVAK TATARMUSLU KÖYÜ
Kavak Tatarmuslu Köyü Samsun'a 53 kilometre Kavak ilçesine 3 kilometre uzaklıktadır. Köy ve Kavak denizden eşit yüksekliktedir. Köyün yolu geniş ve asfaltlıdır. Köyün aşağısında Samsun'a bağlı Asarcık ilçesinin yolu, ırmak ve Samsun Sivas Demir yolu hattı geçmektedir. Köyümüz Kavak'ın doğusunda kalmaktadır. 


Komşu köylerimiz şunlardır: Kuzeyinde Hacıllı, Batısında Kava, Kuzey Doğusunda Tabaklı, Kurşunlu, Doğusunda Domşullu, Güneyinde Yurakı Çirişli ve Çarıklıbaşı köyü bulunmaktadır. Köye Samsun Ankara karayolu üzerinden Tatarmuslu köyü sapağından ulaşılmaktadır. Kavak Asarcık karayolundan Tatarmuslu köyü sapağından da gidilmektedir.


TATARMUSLU

Muslu adı, özellikle 18. Yüzyılda Osmanlı'da erkek çocuklara verilen bir isimdi. Oysa 1642 yılı Canik Avarız Defteri'nde köyün adı Tatarmusalı diye geçer. Köy adını arşiv kayıtlarında geçen Tatarmusalu cemaatinden alır.

 

17. yüzyılın başlarında kurulan köy 1642 Canik avarız Defterleri'nde Karye-i Tatarmusalu adıyla geçmektedir. Köy içinde tersaneye kendir yetiştiren köy halkı vardır. Hane sayısı 6'dır. 1837 Canik Liva Defteri'nde köyün ilk muhtarı Bodur Oğlu Ali'dir.

 Kaynak:Mehmet KÖSEOĞLU