SAMSUN KAVAK TALIŞMAN KÖYÜ

Kavak Talışman Köyü Samsun'a 88 kilometre Kavak ilçesine 33 kilometre uzaklıktadır. Samsun Ankara karayolu üzerinden Çukurbük köyü sapığından Kavak Asarcık karayolu üzerinden Asarcık ilçesinden ulaşılmaktadır.

 

TALIŞMAN

Ulamaca / Çiçekyazı'nın bir mahallesi iken günümüzde köy olan Talışman adını nereden alır? Bunun en uygun yanıtı 1642 yılı Canik Avarız Defterindeki köyün adıdır. Köy Danışmanalanı diye geçiyor.

 

KAŞDAĞI

Kaş yatay duruşlu tabakaların sıralandığı yerlerde, sert bir tabakanın yamaçla ileri doğru çıkıntı yaptığı yer. Derin kazılmış vadiler boyunda kaşlara sık sık rastlanır. Tepenin üzerine kurulu bir yer . 17. Yüzyılın başlarında mezra olarak kurulan Talışman köyü; 1642 yılı Canik Avarız defterinde Çukurbük köyüne bağlı Mezra-i Danışmanalan adıyla geçmektedir. Ulumaca ? Çiçekyazı köyüyle birlikte mezra olan iki yerleşim yerinin hane sayısı 5'dir. 1837 Canik Liva defterinde ise muhtarlığı yoktur. 


KaynakMehmet KÖSEOĞLU