SAMSUN KAVAK ŞEYHRESUL KÖYÜ


Kavak Şeyhresul Köyü Samsun iline 68 kilometre, Kavak ilçesine 18 kilometre uzaklıktadır. Samsun Ankara karayolu üzerinden Boğaziçi ve Mert Köyü sapağından ulaşılmaktadır. 


ŞEYHRESUL
Türkiye'de bu adı taşıyan tek köydür. 1826 yılında bir arşiv belgesinde köyün adına rast geliyoruz. 1933'de köylerimiz arasında adı geçmezken 1968 köylerimizin içerisinde eski adının Şıhresul olduğu belirtiliyor. Bıyıklıağaç çevresinde evliya var deniyor. Ağaçsız çıplak tepe üzerine kuruludur. 


İÇMESU
Şeyhresul'ün mahallesidir. 


GÜNEYCE
Şeyhresul'a giderken 3-4 kilometre yamaç üzerine kuruludur. Güneye bakan bir yerdedir. Dağın yamacına kuruludur. Güneyce yamaçta yer alıyor.


BAYAT
Oğuzlar'ın 24 boyundan biri olan Bayat, Kaşgarlı Mahmud'un listesinde 9. Sıradadır. Reşiddedin ve Yazıcıoğlu'nun listesinde 2. Sıradadır. Bayat, Türkler'de Tanrı'nın sıfatlarından biridir. Bayat sözü; Bayağut şeklinde Uygurca?da vardır. Zengin devletlü ve nimetlü diye bayat sözünü açıklar. Anadolu?da 16. Yüzyıldaki tahrir defterlerinde bayatlara ait 42 yer adı olup bunların hepsi de diğer boylarda olduğu gibi Anadolu?nun orta ve batı bölgelerinde bulunurlar. 


KARAKAYA
Karakaya'nın kuzeyi  yamaç, sol tarafı Mert Irmağı?dır. Tümsek üzerine kuruludur. Güneyce  Karakaya arasında bir ormanlık vardır. Güneyce'ye göre düzde kalıyor. Kayalık bir yer değil ormanlık içinde düz yere kuruludur. 


KARUNLU
   Kuzey tarafı hafif eğimli, küçük vadi çevresinde dere yamacında 10-15 hanelik evler kuruludur. 


KOPUZLU
Türkler'de eski sazlardan birinin adıdır. Üç tellidir. En aşağıdaki tel ortadakine nespetle dörtlü, ortadaki tel en yukarıdakine nispetle tanini aralığında olur. Ozanların çaldığı ud biçimindeki asırlardan beri çok yaygın olarak kullanılan bugün hala Orta Asya'da ve Sibirya Türkleri arasında kullanılan mızraplı saz. Adını Türk çalgılarından alan aşiret, oymaklar olduğu gibi yer adları da vardır. 


ÖTEYÜZ
Öte, bulunulan yerin ters tarafı, öbür cephe anlamlarına gelir. Kırımlı mahallesine göre öte tarafta yer alıyor. Kırımlı mahallesi arasında bir tepecik var. Öte tarafta da bu mahalle bulunuyor. 


SAZAK
Sazak, sazlık bataklık yerlere denir. Yöre halkı da Sazak sözcüğünü kara su çıkan, tarım yapmaya uygunluğu az olan, çok sulak bulunan yer anlamında kullanır. 


Bu mahalleler 19. Yüzyılın başındaki Canik Liva Defteri de dahil kayıtlarda yer almıyor. Mahalleler 19. Yüzyıl sonlarına doğru kurulmuş olabilir. 

Kaynak:Mehmet KÖSEOĞLU