SAMSUN KAVAK SUSUZ KÖYÜ
Kavak Susuz Köyü Samsun'a 35 kilometre Kavak İlçesi'ne 22 kilometre uzaklıktadır. Samsun Ankara karayolu üzerinden Değirmencili köyü sapağından ulaşılmaktadır. 


Köy adını coğrafi ve jeolojik yapısından almamıştır. Köy, su surunu çekmeyen hatta çevresinden bir derenin aktığı yerde kuruludur. Köy adını Osmanlı arşiv kayıtlarında geçen Susuzlar Yörük Türkmen cemaatinden alır. Köyün içerisinde hem kuru hem de sulu dereler vardır. 


1642 yılı Canik Avarız Defteri?nde Kayı Köyü'ne bağlı mezra Susuz var ise de şu anda bulunan Susuz köyü ile uzaklı bir hayli fazladır. 1837 yılı Canik Liva defterinde köyün adı geçmektedir. 


TEPESİDELİK TEPE
Köyün sınırları içinde ilk Tunç çağında yerleşim yeri olduğu bilinen Tepesidelik Tümülüsü Vardır. Bu Tümülüs henüz yeteri kadar incelenememiştir. Bu tümülüsün incelenmesi Anadolu'da kuzeyden güneye giden eski zaman yolları ve kültür zincirinin gelişimi hakkında bilgi verecektir

Kaynak:Mehmet KÖSEOĞLU