SAMSUN KAVAK MERT KÖYÜKavak Mert Döngel Köyü Samsun'a 54 kilometre Kavak ilçesine 10 kilometre uzaklıktadır. Köye Samsun  Ankara karayolu üzerinden Boğaziçi köyünden ulaşılmaktadır.

 

Bu yerleşim yeri; Şeyhresul'un mahallesi iken Töngel adını taşıyordu. Köyün adının Kavak yerel ağızda yabani meyve olan muşmulanın diğer adı töngelle ilgisi yoktur. Bu mahalle adını arşiv kayıtlarında geçen Dönüklü, Dönüklülü, Dönkelelü yörükan taifesinden alır. Arşiv verilerinde Meraş, rakka, Kili sancakları, Zülkadriye kazası (Meraş Sancağı) 1530 tahrir defterlerinde Maraş ve Haleb livalarında bulunur.

 

Tahrir defterlerinde Maraş'ta iki yerde bulunan bu cemaatin yerleştiği yerlerden biri Döngele kasabasıdır. Bu kasaba K.Maraş  Andırın dieğir Döndgel adıyla K.Maraş Göksun yolu üzerindedir.

 

18. yüzyılda Dulkadir Türkmenleri arasında yer alan bu cemaat, Kurdkulağı ile burnaz köprüsü yöresinde yaşamaktaydı. Bunlar 1735 yılında birkaç yıl önce İslahiye taraflarında yaşayan Okçu İzzeddinli oymağının yaylağı olan Gavur Dağı'na çıkıp devlete olan vergi borçlarını ödemek istememişlerdi. Halacoğlu da bu cemaatin İraz-ı Zülkadriye Türkmenleri arasında olduğunu belirtir. Köy yeni adını çevresinden akan Mert Irmağı'ndan almıştır. 


Kaynak:Mehmet KÖSEOĞLU