SAMSUN KAVAK KÜÇÜKÇUKUR KÖYÜKavak Küçükçukur köyü dağ eteğine yerleşmiş bir ovayı andıran, yeşili bol olan bir köydür. Etrafı ormanlıklarla çevrilidir. Ormanlar köye yakın değil ama ormanlarla çevrilidir. Köyün yerleşim yeri (arazilerin çoğunluğu düz bölge) 2-3 kilometre uzaklıktadır. Büyükçukur'a göre Küçükçukur yüksekliktedir. Küçükçukur, toplu yerleşmedir. Mahdede Tepesi, Uzunçal Tepesi, Dede Tepesi, Namazlığı Sırtı, Yavaş Dede tepelerinin arasında çukurumsu bir bölgededir. Küçükçukur'un güney kısmı tarıma uygundur.

 

Küçükçukur Köyü Samsun iline 58 kilometre, Kavak ilçesine 8 kilometre uzaklıktadır. Samsun Ankara karayolu üzerinden Küçükçukur köyü sapağından köye ulaşılmaktadır.

 

TARİHSEL DURUM

15. ve 16. Yüzyıl tahrir defterlerinde köy, Çukuralan diye geçeğrken; daha sonraki dönemlerde köy ikiye ayrılarak iki ayrı köy oluşmuştur. Osmanlı devrinde bu köyler; 1933'deki kayıtlarda Çukurkebir ve Çukursagir adlarıyla anılırken, 1968'de bu adlar, Türkçeleştirilmek suretiyle Büyükçukur ve Küçükçukur diye günümüze ulaşmıştır.

 

Çukur; çevresine göre aşağı çökmüş olan yerlere verilen addır. Bu köyler adlarını coğrafi konumlarından alır. Osmanlı'nın kurulduğu yıldan bu yana yerleşim dahilinde bulunan köy ilk başta Büyükçukur ve Küçükçukur köylerini içine alan bir yerleşmedir. 15. Ve 16. Yüzyılda Çukuralan diye anılan köyün; 1485 yılı tahrir kayıtlarında vergi nüfusu 49, 1520?de 46, 1576'da 83'dür. 17. Yüzyılın başlarında köy ikiye ayrılmıştır. 1642 yılı Canik Sancağı avazır defterinde köy; Karye-i Çukuralan-ı Sagir adıyla geçmektedir. Hane sayısı 13'dür. 1837 yılı Canik Liva Defteri'ne göre köyün ilk muhtarı Kulaksızoğlu Abdullah'dır. 


Kaynak:Mehmet KÖSEOĞLU