SAMSUN KAVAK SEYİTALİ KÖYÜ
Kavak Seyitali köyü Samsun'a 58 kilometre, Kavak ilçesine 8 kilometre uzaklıktadır. İlçe merkezinden Kavak İkizdere köy hattından Seyitali köyü sapağından ulaşılmaktadır.

 

15. yüzyılda köyün bulunduğu alan Kayırdoğan adıyla geçmektedir. 1520 yılında Kavak kaza merkezine bağlı bir bir olarak anılmıştır. Köy olarak geçmemektedir. Kayır, Divan-ı Lüga-it Türk Sözlüğü'nde kalın kum, çakıl, topraklı yer anlamına gelir. Tarama Sözlüğünde ise kalın kum çakıl anlamındadır. Türkçe Ağızları Sözlüğü'nde bayır, uçurum ifadeleri için kullanıldığı görülür. Düz parçalara ayrılan ve ufalanan bir çeşit kaya için de söylenir.

 

1642 yılı avarız defterlerinde Karye-i Seyyid Ali Beğlü nam-ı diğer Kayırdoğan diye geçer. Köyün adının nereden geldiğini Osmanlı arşivlerindeki iki belge bize açıklayıcı ifadeler sunuyor.


20 Aralık 1835 tarih: Kavak kazasının Kayırdoğan karyesinde vaki Hamidi Seyyid ali Zaviyesinin zaviyedarı Süleyman vefat ettiğinden vakfiye şartı gereğince oğullarına iştirak üzere tevcihi 


02 Haziran 1836 Tarih: Canik Sancağı Kavak kazasının Kayırdoğan köyündeki Seyidi Ali Zeviyesi?ne zaviyedar tayini.

 

Köyün 17. Yüzyıl başlarından itibaren Seyyid Süleyman'a ait vakıfnamesi vardır. Köy adını zaviyeden almaktadır. Köy 12 hanedir. 1837 Canik Liva Defteri'nde Göçebe ile birlikte tek muhtarlık olan köyün ilk muhtarı Ayazoğlu Ömer'dir.

 

GEZİLECEK YERLER

Divanbaşı Göleti kıyıları gezilebilir. Kıyıdaki ağaçlardan kiren toplanabilir. Köyün sergen ve ambarları güzel bir işçilikle yapılmış. Bazı evlerin mimari dokusu ise köyün genel yapısından çok farklı


Kaynak:Mehmet KÖSEOĞLu