SAMSUN KAVAK ORTAKÖY KÖYÜ
Kavak Ortaköy Köyü Asarcık yolu kenarındadır. Köyün içinden Ortaköy deresi geçmektedir. Vadi içerisinde bir köy olan Ortaköy 500  600 metredir. Samsun iline 60 kilometre, Kavak ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan köye Kavak  asarcık karayolundan Ortaköy sapağından ulaşılmaktadır. 


Orta; ara, iç anlamına gelir. Başlangıçta sondan veya etraftaki yerlerden aynı uzaklıkta kabul edilen yer manasını taşıyan köyün coğrafi konumu Orta kavramıyla özdeş bir durumdadır. Anadolu?da Orta ve Ortaköy adı taşıyan Yörük Türkmen cemaatlerinin olduğunu da belirtmeden geçmeyelim. Türkiye'de bu adla anılan birçok köy ve mahalle vardır. Lakin bunların hangilerinin coğrafi ad veya topluluk adı taşıdığını kestirmek zordur. 


GEYİKALAN
Ortaköy'ün mahallesi olan Geyikalan adını Orta Asya'nın totemik unsuru ve sanatının en başta gelen geyik motifinden almıştır. Geyik Türklerde kutsal bir hayvandır. Türk mitolojisi ve masallarında yeri bir hayli fazladır. Anadolu masalları ve türkülerinde çok bilinen bir olay vardır. Bir avcı geyiğin peşinde o dağ senin bu dağ benim diyerek gezerken, yolunu şaşırır ve bilmediği yerlere gelir. Geyik de çekti beni kendi dağına türküleri bunlardan birisidir. Anadolu efsanelerinde alageyik ve bozgeyik daha çok bulunurken İslamiyete karışan Orta Asya kültür izlerinden Türk kültüründe örnek ise mutasavvıf Geyikli Baba'nın yaşamı verilebilir. Kırgız yazar Cengiz Aytmatov öykülerinde Kırgız masallarındaki geyik ana söylemlerini dile getirir. Bunlardan birisi de ?beyaz gemi? de geyiğe adanan üretken gizil güç kudsiyetidir. 


15. ve 16. Yüzyılda Ortaköy Geyikalan tahrir kayıtlarında rastlamıyoruz. Fakat 1642 yılı Canik Avarız Defterinde ilginç bir detay var. Geyikalan mezra-ı Geyikalan diye geçiyor. Bu mezra o dönemde Bekdemir köyünün içerisinde yer alıyor. 1837 Canik Liva Defteri'nde Ortaköy'ün ilk muhtarı Ali Efendi Oğlu Ali'dir. 


DİNGİL KALECİK TÜMÜLÜSÜ 
Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri (TAY) projesi kapsamında tespit edilen tümülüsün denizden yüksekliği 445 metredir.

Kaynak:Mehmet KÖSEOĞLU