SAMSUN KAVAK MUHSİNLİ KÖYÜ
Kavak Muhsinli Köyü Samsun'a 56 kilometre Kavak İlçesi'ne 6 kilometre uzaklıktadır. İlçe merkezinden Kavak İkizdere köy hattından ulaşılmaktadır. 

Tahrir defterlerinde Muhsinlü  adıyla geçen köy, adını buraya yerleşen; Osmanlı kayıtlarında Muhsinli, Muhinlü, Muhsinoğlu, tabiriyle anılan Yörük Türkmen cemaatinden alır. Bu cemaatin arşiv belgelerinde, Adana, Tarsus, Bozok ve Meraş Sancakları, Zülkadriye kazası Meraş Eyaleti?nde bulunur. Tarsus nahiyesi içerisinde de meskun olan Muhsinoğlu cemaatinin hangi boya mensup olduğu kaydedilmemiş durumdadır. 1530 tarihli tahrir defterlerinde Maraş, Bozok, Niğde, Tarsus livalarında meskundur. 

1485'de vergi nüfusu 9, 1520'de 7, 1576'da 25'dir. 1520'de hane sayısı 6'dır. 1642 yılı avarız defterlerinde hane sayısı 11'dir. 1837 Canik Liva Defterine göre köyün ilk muhtarı Alay Beyi Oğlu Recep'dir. 

Kaynak:Mehmet KÖSEOĞLU