SAMSUN KAVAK MAHMUTLU KÖYÜ
Kavak Mahmutlu Köyü Samsun iline 27 kilometre Kavak ilçesine 20 kilometre uzaklıktadır. Havana tesisleri olarak anılan Sapak mahallesinden 3 kilometre içeride köy merkezi olup, bu 3 kilometrelik yol çok virajlıdır. Köy çevresinde birçok kaynak suyu çeşmeleri mevcuttur. Köyün ortak ormanı ve köylünün bireysel ormanı yeterli miktardadır. Yasalara göre korunur ve kesim yapılmaktadır. Köyün ortasından diğer köylerin asfalt yolu geçmektedir.

 

Köy adını Sermayeli oymağının obasından olan Mahmudlu, Mahmudi, Mahdlar, Mahbud tabiriyle belirtilen Türkan Yörükan taifesinden alır. Arşiv verilerinde Horosan, Arabgir, Konya, Malatya, Alaiye, Niğde ve Haleb sancakları yeni il kazası (Sivas Sancağı), Çine kazası (sığla sancağı) Günyüzü kazası (Ankara Sancağı), Tire kazası (Aydın Sancağı), Dimetoka ve Filibe kazaları (Paşa Sancağı), Ortaköy kazası (Edrine Sancağı)?nda adları geçen bu cemaat 1530 tahrir defterlerinde Haleb, İçel, Teke, Ankara, Konya, Aydın, Kengiri, Saruhan livalarında meskundur.

 

Sermayeli oymağına tabi Mahmudlu taifesi Azerbaycan oymakları arasında da görülür. Sermayeli Denişmendli Türkmenleri?ndendir. Danişmendliler?in ilk tahririnde görülmeyen Sermayeli aşireti 1656 yılında 3 cemaat halindeydi.

 

15. ve 16. Yüzyıl tahrir kayıtları, 17. Yüzyıl avarız kayıtlarında bulunmayan köyün kuruluşu tahminen 18. Yüzyıldır. 1837 yılı Canik liva defterinde kaydı bulunan köyün ilk muhtarı Gümüşçü Ali Oğlu Ali?dir. 

Kaynak:Mehmet KÖSEOĞLU