SAMSUN KAVAK KURŞUNLU KÖYÜKavak Kurşunlu Köyü Samsun iline 55 kilometre, Kavak ilçesine 5 kilometre uzaklıktadır. Samsun Ankara karayolu üzerinden Tabaklı köyü sapağından ulaşılmaktadır.

 

Köy adını Kurşunlu Yörük taifesinden alır. Bu taifenin arşiv verilerinde bulunduğu yerler Duşenbe kazası (Alaiye Sancağı), Nis kazası (Niş Eyaleti) 1530 tarihli tahrir defterlerinde meskun olduğu bir yeri saptayamıyoruz. 1691 yılında Dulkadirli ulusuna bağlı oymakların, Ceyhun nehri üzerindeki Kınık, Berendi ve Ayaş kazalarına yerleştirilip daha sonra Zülkadirden ifraz edilip bu oymakların İfraz-ı Zülkadriye ismiyle anıldığını belirten Halaçoğlu, bu gruba tabi oymaklar ve cemaatler arasında Kurşunlu'nun olduğunu da ortaya koyar.  17. Yüzyılın başlarında kurulan köyün 1642 yılı Canik Avarız defterinde kendir işiyle uğraşan 2 hane olup, 6 hanelik bir köydür.

 

1837 yılı Canik Liva Defteri'nde köy Tabaklı ile tek muhtarlık olup köyün ilk muhtarı Güdük Oğlu Osman'dır. Köyde evliyası kırıkbaşı mevkileri görülmeye değer yerler arasındadır. Köyün ulaşım sorunu yoktur. Kara ve demiryolu ulaşımıyla birlikte köyden her yarım saatte bir dolmuşlar kalkmaktadır. Köyün yeşil alanları kızılçam, pelit, meşe, gürgen ve karaağaç ormanları mevcuttur. Ayrıca köyde meyve olarak ayva, ceviz karacaerik, kızılcık, elma, çördük, böğürtlen bol miktarda mevcuttur. Köyde büyükbaş hayvancılık ve küçükbaş hayvancılığın yanı sıra tavuk çiftlikleri ve tavuk entegre tesisleri bulunmaktadır. 

Kaynak Mehmet KÖSEOĞLU