SAMSUN KAVAK KÖSELLİ KÖYÜKavak Köseli köyü Samsun iline 58 kilometre, Kavak ilçesine 8 kilometre uzaklıktadır. Kavak - Asarcık karayolu üzerinden Köselli köyü sapağından ulaşılmaktadır.

 

Osmanlı arşiv kayıtlarında Anadolu'nun birçok yerine yayıldığı görülün Köseli, Köseler, Köselioğlu, köselerobası, Köseoğlu tabiriyle anılan cemaatin buraya yerleşmesiyle köy bu adı alır. 1530 tahrir defterlerinde Maraş, Kütahya, Ankara, Konya, İçel, Aksaray, Saruhan, Adana, Tarsus,  Aydın, Bozok livalarında meskundur.

 

Türkay bu cemaatin Bozolus Türkmen aşiretine tabi olduğunu Bozok sancağı dahilinde Selmalü-i sagir kazasında bulunan zemheri karyesine  iskan olduğunu örnek vererek gösterir.

 

ÇUHALCILI

Farsça çuha?dan gelen bu sözcük; tüysüz, ince, sık dokunmuş, yün kumaşa verilen ad olup bu dokuma işiyle uğraş verilen mesleğe çuhacılık denir. Kavak yerel ağızda çuha iki nesneye denir. Biri eski kilim diğeri büyük çuvaldır.

 

MARSULLU

Güney tarafı sarp bir alan. Su kaynakları daha çok tepenin köyle birleştiği alanlardadır. Dereler çoğunlukla sulu derelerdir. Yer altı kaynakları açısından zengin bir bölgededir. Mar: Yılan Mar: Geçen geçmiş Yaz - Kış soğuk bir su. Kayadan geliyor. Emirli suyu ile Marsullu suyu arasında bağlantı yoktur. Marsullu'nun suyu içme suyu derecesindedir. O suyun ana kaynağı Marsullu. 3-4 yerden sular çıkıyordu. 3-4 yılda bir çıkan aksu diye bir su çıkar.

 

ŞABANLI

Köseli'nin mahallesi olan Şabanlı; Osmanlı arişv kayıtlarında Şabanlar Şabanlı, Şabanlu adıyla anılan yörükan Türkmen taifesinin buraya yerleşmesiyle bu adı alır. Bu cemaat arşiv verilerinde Kusun taifesine mensup Tarsus Türkmenleri arasında yer alır.

 

15. ve 16. Yüzyılda köy ve mahallelerin adı tahrir kayıtlarında geçmiyor. Fakat 1642 yılı Canik Avarız Defteri'nde ilginç noktalar görüyoruz. Karye-i Köselü adıyla geçen köyün 14 hanesinden 3'ü kendir işiyle uğraşmakta Çakıculu, 2 haneyle mezra olup Köseli'ye aittir. Marsullu ve Şabanlı bu kayıtlarda görülmüyor. 1837 Canik Liva Defteri'nde Köksal ile Bekdemir tek muhtarlık olup köyün ilk muhtarı Kethüda Oğlu Mustafa?dır. Köyde yaz mevsiminde Mercanlı Şenlikleri yapılmaktadır. 

Kaynak:Mehmet KÖSEOĞLU