SAMSUN KAVAK KETHÜDA KÖYÜKavak Kethüda Köyü Samsun iline 57 kilometre, Kavak ilçesine 7 kilometre uzaklıktadır. İlçe merkezinden Kavak Çakıralan karayolu üzerinden ulaşılmaktadır.

Kethüda; güvenilen bir yeri idareyle görevli memur anlamındadır. Halk dilinde buna kahya da denir. Bir kişinin maiyetinde ve onun emirleriyle çalışan, güvenilir olması sebebiyle teferruatlı işlerin idaresi kendisine teslim edilen kimsedir. Kethüda, köylerde toprak vergisini toplayan kişilere de denir.

 

Köy adını Osmanlı arşiv kayıtlarında Kethüda, Kethüdalu tabiriyle anılan Yörük Türkmen cemaatinden alır. Bu cemaat Bozolus Türkmen aşiretindendir. Bu cemaatin arşiv kayıtlarında geçtiği yerler Turgudlu ve Mağnisa kazaları (Saruhan sancağı) Fırat Sancağı (Rakka eyaleti) Niğe, Aydın, Adana, Meraş Haleb, Ayıntab ve Kars-ı Meraş sancakları, Yeni il kazası (Sivas sancağı) Zilkadriye kazası (Meraş eyaleti) Birecik kazası (Rakka eyaleti), Zile kazası (Sivas Sancağı)?dır.

 

1642 yılı avarız defterinde hane sayısı 4 olan köyün adı Karye-i Kethüda adıyla geçer. 1837 Canik Liva Defteri'nde İdrisli Köyü ile birlikte tek muhtarlık olan köyün ilk muhtarı Mahmud Oğlu İsmail'dir. 


Kaynak:Mehmet KÖSEOĞLU