SAMSUN KAVAK KARLI KÖYÜİki kahraman, Yaşar Doğu ve Çerkez Ekrem Bey'in köyü olan Kavak Karlı köyü Samsun iline 57 kilometre, Kavak ilçesine 7 kilometre uzaklıktadır. Köye Samsun Ankara karayolu üzerinden Yukarı Çirişli köyü sapağından ulaşılmaktadır.
 
Anadolu'da Karluk, Karlık, Karlu ve Karlı adlarını taşıyan köyler 13. yüzyılda Moğal tehlikesi karşısında eski yurtlarını terk edip Anadolu'ya gelen Karluk Türkleri tarafından kurulmuştur. Köy adını buraya yerleşen Karluk Türkleri'nden alır. Fakat 17. yüzyıl başlarında köyün adı avarız defterlerinde geçmediğine göre yerli halk burayı terk etmiş olabilir.
 
Karlı'nın mahallesi olan Kavallı 1946 Meskun Yerler Klavuzu'nda Karlıkavallı diye geçiyor. Kavallu kaçar oymakları arasında bir obadır. Kaçar oymağı Yukaru Baş ve Aşağı baş olmak üzere iki kola ayrıldı. 20. yüzyılda hüküm süren İran Şahları da bu oymağa mensuptur. 
 
Osmanlı'nın bölgede hakimiyet sürdüğü ilk yıllarda Karlu köyü bulunuyordu. Nitekim 1485 yılı tahrir defterlerinde 16 vergi nüfusu vardı. 1520'de 22, 1576'da 35 vergi nüfusu bulunan köyde Kavallu adıyla bir mahalle veya mezra bulunmamaktaydı. Asıl ilginç nokta 1642 yılı Canik Avarız Defteri'ndedir. Karlu köyü halkı köyden ayrıldı mı bilemiyoruz ama köyün adı gözükmüyor. Onun yerine köyün yakınına şimdiki Kavallu mahallsi halkı yerleşiyor. Karye-i Kavallu adıyla 8 hane bulunmakta halkın bir kısmı kendircilikle uğraşmaktadır. 1837 Canik Liva defterine göre köyün ilk muhtarı Yanık oğlu Süleyman'dır.
 
Karlı Köyü, 1864'de Soçi civarındaki köylerden gelen Ubıh halkının iskanıyla yerleşme sürecini tamamlamıştır. Köy halkı, Kurtuluş Savaşı sürecinde Canbolatoğlu Çerkez Ekrem Bey önderliğinde müdafai Hukuk bilincini bölgeye yaymıştır. Mustafa Kemal Atatürk'ün 25 Mayıs 1919'da Kavak'a gelişinde koruma görevini üstlenen Ekrem Bey, 200 kişilik askerimle emrinizdeyim diyerek ulusal mücadelenin ilk kıvılcımlarının ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır.
 
 
CANBOLATOĞLU EKREM BEY
 
YAŞAR DOĞU