SAMSUN KAVAK KARAYUSUFLU KÖYÜ 
Kavak Karayusuflu köyü Samsun iline 74 kilometre, Kavak ilçesine 17 kilometre uzaklıktadır. Samsun Ankara karayolu üzerinden Mahmutlu - Mahmutbeyli köy hattından gidilir. İlçe merkezinden Kavak Çakıralan karayolundan Mahmutbeyli köyünden ulaşılmaktadır.
 
Köy Osmanlı arşivlerinde 'Karayusuf, Karayusuflu, Karayusufoğlu tabiriyle geçen Yörük Türkmen cemaatinden adını alır. Arşiv verilerinde bu cemaatin geçtiği yerler; Adana, Meraş eyaletleri, Edirne ve demtoka kazaları (Paşa Sancağı) Rumkal'a kazası (Rakka eyaleti) 1530 tarihli tahrir defterlerinde Kavak kazasından başka Saruhan, Adana Maraş livalarında meskundur.
 
Köy günümüzde Karayusuflu adını taşıyor. Sarayıcık koluna mensup köyün tahrir kayıtlarında 1520'de vergi nüfusu 38, 1576'da ise 102'dir. 1642 yılı Canik Avarız Defteri'nde Karye-i Karayusuflu adıyla geçen köyün hane sayısı 10'dur. 1837 yılı Canik Liva Defteri'nde köyün ilk muhtarı Sarı Hasan Oğlu Osman'dır.
 
GEBEŞDAĞI
Gebeş sözcüğü bir sıfat olup, gebeden küçültme ekiyle gebe-ş olmuştur. Göbeği büyük ve öne doğru çıkık olan, kısa boylu, şişman göbekli kimse başka anlamda tembel, uyuşuk elinden iş gelmeyen kimse argo tabirde ahmak, alık, aptal birisine de bu ad verilir. Kavak yerel ağızda Şuşman karınlı demektir. Dağın topografik özelliği bu yerleşim yerine ad olmuştur.

Kaynak:Mehmet KÖSEOĞLU