SAMSUN KAVAK KARADAĞ KÖYÜ


 
 
Kavak Karadağ köyünün yerleşim yeri 800 metre civarındadır. Doğusunda Cuban Deresi Aksu ile birleşiyor. Batısında köyderesi, Köprü deresiyle birleşip Aksu'ya taşınıyor. Köyün güneyinde 949 metre Karadağ tepesi bulunur. Bu yüzden köyün güneyi kapalıdır.
 
 
Karadağ köyü Samsun iline 62 kilometre, Kavak ilçesine 12 kilometre uzaklıktadır. Samsun Ankara karayolu üzerinden Toptepe köyünden ulaşılmaktadır.
 
 
TARİHSEL DURUMU
Osmanlı'nın son dönemlerinde Rum köyü iken 1924 Türk Yunan mübadelesi sürecinde Kavala ve Selanik'ten gelen mübadillerle Türk köyü olmuştur. Karanın tabiatta var olan bütün varlıklarla bütünleştiği görülür. Bu varlıklardan bir tanesi de dağlardır. Kara sözcüğünün birçok anlamı vardır. Dağ adlarında renk anlamı taşırken yön olarak da kuzeyi temsil ettiğini söylememiz gerekir. 1837 Canik Liva Defteri'nde adı geçmeyen köy muhtemelen 19. yüzyılın sonlarına doğru Rumlar tarafından kurulmuştur. Üçhanlar köyü o sıralarda hanların bulunduğu mahaldir.
 
 
SOVYET GÖZÜYLE KARADAĞ
Mihail Vasilyeviç Frunze (1885-1925)


Kaynak:Mehmet KÖSEOĞLU

.