SAMSUN KAVAK KARACALAR KÖYÜ 
Kavak Karacalar Köyü Samsun iline 34 kilometre, Kavak ilçesine 40 kilometre uzaklıktadır. Samsun Ankara karayolu üzerinden Mahmutlu - Mahmutbeyli köy hattından gidilir. İlçe merkezinden Kavak - Çakıralan karayolundan Mahmutbeyli köyünden ulaşılmaktadır.
 
 
Köy buraya yerleşen Cemaat-i Karacalu Türkmen cemaatinden adını alır. Osmanlı arşiv kayıtlarında bu cemaat 'Karaca, Karacalu, Karacalar diye geçer. Bu cemaat, Dulkadir oymakları arasında yer alır. Günümüzde köy, 'Karacalar' adını taşıyor.
 
 
Türkiye'nin birçok yerinde bulunan bu cemaat, Mamalu aşiretinden olup, Bozok livası dahilinde vaki Karacahalı nam karyede iskan olunmuşlardır.
 
 
Dulkadirli Türkmenleri, Maraş - Elbistan bölgesinde yaşamaktaydılar. Bu ele mensup tam göçebe oymaklar, kışın Amik ovasına, Haleb dolaylarına ve Çukurova'ya inerlerdi. Dulkadirli elinden birçok bölükler İran'a gitmiş oldukları gibi ona mensup bir kol da Diyarbekir bölgesine yerleşmişler ve ayrıca Sivas'ın güneyinde Yeni-İl'i meydana getirmişlerdir. Daha 16. yüzyıl başlarında bu ele mensup oymakların Ankara bölgesine kadar yerleşmiş oldukları görülüyor. Kayseri ve Kırşehir bölgeleri de bu elin yerleşme sahaları arasındaydı.
 
 
1485 yılı tahrir kayıtlarında Saraycık adı altında bulunan dört köyden biri olan Karacalar, 'Cemaat-i Karacalu adıyla geçmektedir. 1520 yılı tahrir kaydında 25, 1576'da 140 vergi nüfusu vardır.
 
 
1642 yılı Canik Avarız Defteri'nde köyün adı Karye-i Karacalu namı diğer Tozluca diye geçmektedir. Köyde 21 hane bulunmaktadır. 1837 yılı Canik Liva Defteri'nde mahallesi mezra ile tek muhtarlık olan köyün ilk muhtarı Tokur Oğlu Mehmed'dir.
 
 
GEZİLECEK YERLERİ
Köyün değirmenleri yanı sıra Gürgüt Şelalesi sizi çok uzaklara götürecektir. Manzara için gitmeye değer.

Kaynak:Mehmet KÖSEOĞLU