SAMSUN KAVAK HACILI KÖYÜ

Kavak Hacılı Köyü'nün ortasından Orta Dere geçer. Köyün kurulduğu alan düzlük bir yerdir. Rakım 700-750 metre arasıdır. Hacı Tepesi köyün kuzeyinde 870 metredir. Köye 1,5 kilometre uzaklıktadır. 

NASIL GİDİLİR?
Samsun iline 47 kilometre, Kavak ilçesine 3 kilometre uzaklıkta bulunan köye Samsun Ankara karayolu üzerinden Hacılı köyü sapağından ulaşılır. 

TARİHSEL DURUM 
Köy adını Osmanlı arşiv kayıtlarında geçen Hacılu, Hacılı, Hacılulu, Hacılılı Yörük Türkmen cemaatinden alıyor. Bu cemaat bugün Türkiye'nin her yerine yayılmış durumdadır. Hacılı, Bozulus aşiretine tabir bir cemaattir. 

Osmanlı'nın bölgeyi hakimiyet altına almasından bu yana yerleşim dahilinde bulunan köyün 1485'de vergi nüfusu 41, 1576'da ise 31'dir. 1642 yılı Canik Avarız Defteri'nde Karye-i Hacılu adıyla anılan köyde 15 hane kendir işiyle uğraşmaktadır. 

Köyün içerisinde bulunan Ketenlik mevki ise adını 17. yüzyılda burada kurulan 4 hanelik köyden alır. Bu köy 1642 yılı Canik Avarız Defteri'nde geçmektedir. 1837 Canik Liva Defteri'ne göre Tatarmuslu ile tek muhtarlık olup köyün ilk muhtarı Boduroğlu Ali'dir. 

ALACA
Hacılı'nın batısında düzlüğe yakın bir arazidir. Çukurumsu görünümdedir. Durhasan Deresi'yle birleşen bir dere köyün içerisinden geçiyor. Hacılı'yya ait bu mahalle adını arşiv kayıtlarında Alacalar, Alacalı tabiriyle geçen yörükan taifesinden alır. Bu taifenin Tatarpazarı kazası (Paşa sancağı), Paşa Sancağı, Sivas ve Merraş eyaletleri, Dimetoka kazası (Paşa Sancağı), Uzuncabad Hasköy kazası )Çirmen Sancağı) Kırşehri Sancağı, Ürgüb kazası (Niğde Sancağı) yerleşim yerlerinde adı geçerken 1530 tarihli tahrir defterlerinde Konya, Niğde, Maraş, Menteşe livalarında meskundur. 

GEZİLECEK YERLER
Hacılı Alaca mahallesine yakın eski Ankalar yolu üzerinde Hacılar Dağı yakınında bulunmaktadır. Bu evliyaya Bağlık evliyası denmesinin nedeni buraya gelen ziyaretçilerin hepsi evlerinde aşırı derecede ağlayan çocuklarını getirirler. Abdestli  olarak Kur(andan ayetler okunur. Sonra Allah rızası için iki rekat namaz kılınır. Bu çocuğun ağlamasının durması için Allah'a yalvarılır. Çocuğun elbisesinin bir parçası buraya bağlanır. Çocuk son olsun diye burada zorla ağlatılır. Dua ederek buradan ayırılır. Haftanın her günü ziyaret edilebilir

Kaynak:Mehmet KÖSEOĞLU