SAMSUN KAVAK EMİRLİ KÖYÜ

Kavak Emirli Köyü Samsun iline 57 kilometre, Kavak İlçesi'ne 7 kilometre uzaklıktadır. Samsun - Ankara karayolu üzerinden Yukarı Çirişli Köyü sapağından ulaşılmaktadır. 

TARİHSEL DURUM
Kaşgarlı Mahmud 'inğir' sözünün aydınlıkla karanlığın birbirine karışması şeklinde açıklayarak oğuzlar buna 'imir' derler diye bahseder. Emir bir kavmin, bir şehrin beyine veya büyük bir hanedana mensup kişiye verilen addır. 

Köy adını Osmanlı arşiv kayıtlarında 'Emir, Emirler, Emirli, Emirlü' tabiriyle anılan Yörük Türkmen cemaatinden alır. Bu cemaatin arşiv verilerinde geçtiği yerler; Çölabad kazası (Karahisar-ı Sahib sancağı), Kavak kazası (Canik sancağı), Ordu kazası (Karahisar-ı Şarki sancağı) Gümülcine ve Edirne kazaları (Paşa sancağı) Nizib kazası (Haleb sancağı) Kayseriyye Sancağı ve 1530 tahrir defterlerinde meskun oldukları yerler, Aydın Kütahya livalarıdır. 


1926'da Anadolu'da Türkler'e Ait Yer İsimleri çalışmasında H.Nihal ve Ahmet Naci 'İmür' adlı köylerden birçoğunun geçen zamanda, 'Emr, Emir, Umur, İmir' şekillerine girdiğini belirtirler. Eymür boyuyla emir kavramını bir bütünlük dahilinde sunup bu adın Oğuz boyu olan Eymürle ilişkisini ortaya koyarlar. Fakat bugün Emir adlarının birçoğunu Eymür ile açıklamak olanaksızdır. 18. yüzyılda kurulduğu tahmin edilen köyün 1837 yılı Canik Liva Defteri'nde ilk muhtarı Bicanoğlu Mehmed'dir


Emirli'nin tarihi ve turistlik alanları aşağıdadır. 

ILICALAR

AÇIK HAVA KUTSAL ALANI

KALE YERİ TEPESİ YERLEŞMESİ

YAŞAR DOĞU'NUN EVİ

EMİRLİ VİDEOSU


Kaynak:Mehmet KÖSEOĞLU