SAMSUN KAVAK DORUK KÖYÜ
Kavak Doruk Köyü Samsun iline 67 kilometre bağlı bulunduğu Kavak ilçesine 16 kilometredir. Çok eski yerleşimlere sahne olmuş bu yerde arazi 4. Jeolojik zaman oluşumudur. En yakın yükseltisi Kızıltepe'dir. Hemen ardındaki silsilenin eski ismi Kilise tepesidir. Stephan Gölü?ne (Ladik Gölü) uzaklığı yaklaşık 14 kilometre, hamamayağı kaplıcalarına 10 kilometre, Havza kaplıcalarına 20 kilometre, kral mezarları ile ünlü Amasya'ya bir saatlik mesafededir. Bunun yanı sıra yakın çevresinde gidip gezilebilecek pek çok alan vardır. Doruk tepesinin kuzey yamacında engebeli bir arazidir. Rakımı 923 metredir.

 

NASIL GİDİLİR?

Samsun iline 66 kilometre, Kavak ilçesine 16 kilometre uzaklıktaki Doruk Köyü?ne Samsun ? Ankara karayolu üzerinden toptepe sapağından girilir.


TARİHSEL DURUM

1933'de Toptepe Muhaciri adını taşıyan köy, 1968?de Yeni Toptepe adıyla kayıtlara geçerken günümüzde köyün adı Doruk'tur. Köy, 19. Yüzyılda Çerkezlerin iskanı sonucunda kurulmuş ve adı Toptepe Muhacirleri olarak verilmiştir. Daha sonra 1916 yılında İttihad ve Terakki Fırkası'nın ülke sınırlarındaki ?muhacir? kavramını taşıyan köy adlarının bölücülüğe meydan vermemesi için değiştirme girişimi olmuştur. Lakin bu karışıklıklara yol açtığından Dahiliye Nezareti tarafından uygulanmamıştır. Cumhuriyet devrinde 1950'lerden sonra ad değiştirme ihtisas kurullarınca bu köyün adı 'yeni toptepe' olarak değiştirilmiştir.

 

Köyün şimdiki adı olan Doruk da topografyaya uygun adı içinde barındırıyor. Eski Türkçe?de 'toruk' sözcüğü; tepe, zirve anlamında olup coğrafi terim olarak da; bir dağın ya da dağ sırasının en yüce yeri olarak kullanılır.

 

19. yüzyılın sonlarında Kafkaslar?dan gelen toplumlar Samsun sahillerinde havaya uyum sağlayamadığından daha havadar plan bu yerlere geldiler. Atatürk?ün Samsun?a çıktığında geçtiği yol köy içerisindeki eski yoldur. Orada hala akmakta olan mahalle çeşmesinde durup su içtiği rivayet edilmektedir. O zamanlar mevcut olan oradaki ev günümüzde yok olmuştur. Yerinde bir bahçe vardır.