SAMSUN KAVAK DURA KÖYÜ


 


Kavak Dura Köyü Samsun'a 51 kilometre Kavak ilçesine ise 1 kilometre uzaklıktadır. İlçe merkezi Dura köyü sapağından ulaşılmaktadır. 

TARİHSEL DURUM
Dura, Durabeyli, Durabeğlü, Tura, Turabeğ, Turabeğli, Turabeğlü Turabeğobası, Durabeğobası adıyla anılan yörükan taifesinden adını alan köyün cemaat adı da Türkler'de çok kullanılan şahıs adlarından biridir. 

Bu cemaat Dulkadir Türkleri'ne bağlı başka bir deyimle İfraz-ı Zülkadriye Türkmenleri'ndendir. Osmanlı arşiv kayıtlarında bu cemaatin geçtiği yerler; Meraş, Bozok, Karahisar-i Şarki sancakları, Zülkadriye kazası (meraş eyaleti) Ulaş kazası (Tarsus Sancağı) Edirne kazası (Paşa sancağı), Gönen kazası (Hüdavendigar sancağı) 1530 tahrir defterlerinde Bozok, Maraş, Tarsus livalarında meskundur. 

17. yüzyılın başlarında mezra olarak kurulan köyün adı, 1642 yılı Canik Avarız Defteri'nde 'Mezra-i Turak nam-ı diğer Burhanlu diye geçmektedir. 2 haneli mezranın bir hane reisinin adı dikkat çekicidir. Mehmed bin Turak...

1837 yılı Canik Liva Defteri'nde Duraköy ve Kavallı tek muhtarlık altındadır. Köyün ilk muhtarı Yanıkoğlu Süleyman'dır. 

Köyün gelenek ve görenekleri hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır. Ama köyde iki tane eski fırın mevcuttur. Bu fırınlarda köyün hanımları ekmek pişirmektedirler. Köyde aynı zamanda bir de cami bulunmaktadır. Köyün camisinde bayramlarda her evden bir sofra çıkmaktadır. Bu köy halkının kaynaşması için çok güzel bir adettir. 
   
Kaynak:Mehmet KÖSEOĞLU