SAMSUN KAVAK DUMAN KÖYÜ
Kavak Duman Köyü 750 metreye yakın yükseklikte yamaç üzerine kurulu, 750 metre rakımlı tepenin yamacına yerleşmiştir. Samsun iline 54 kilometre Kavak ilçesine 4 kilometre uzaklıkta bulunan Duman Köyü'ne ilçeden köyün sapağından ulaşılır.


TARİHSEL DURUM

15. ve 16. Yüzyıl tahrir defterlerinde Tuman diye geçen köy, Türkçe'deki t - d değişimiyle bugün Duman halini almıştır. Bu sözcük, Oğuzlarda şahıs isimleri arasında yer alır. Köy, adını buraya yerleşen bir Yörük Türkmen cemaatinden alır. Osmanlı kayıtlarında bu cemaat; Tuman, Tumanlı, Tumanlu, Duman, Dumanlı, Dumanlu, Tumanlar tabiriyle anılır. Bu cemaat, Danişmendli aşiretlerdinden olan Boynuinceli oymakları ve Rişvan aşireti arasında da görülüyor. Tumanlı cemaati, Danişmendli aşiretindendir.

 

Arşiv belgelerinde Karş-ı Meraş,  Aksaray, Rakka, Canik, Karahisar-ı Şarki, Erzurum, Kars ve ahıska sancakları, Uşak kazası (Kütahya Sancağı) Nevşehir Kazası (Niğde sancağı) Kırşehri sancağında bulunur.

 

Osmanlının bölgeyi ele geçirmesinden bu yöne yerleşim dahilinde bulunan köyün adı, tahrir kayıtlarında Tuman diye geçmektedir. 1485 yılı tahrir defterlerinde köyün vergi nüfusu 22, 1520'de 15, 1576'da 26'dır.

 

1642 yılı Canik Avarız Defteri'nde Karye-i Tuman adıyla geçen köyün hane sayısı 25'dir. 1837 yılı Canik Liva Defteri'ne göre Sarıalan köyü ile tek muhtarlık olan köyün ilk muhtarı Kölecioğlu Süleyman'dır.

 

GEZİLECEK YERLER

Köyün birçok yeri mesire, piknik alanı için uygun olup, şehirden uzaklaşmak isteyenler için iyi bir ortam yakalama şansına sahip olabilirsiniz. Köye çok fazla  duman  çökmesi  nedeni  ile isminin Duman adını aldığı söylenebilir. Daha  önce boduşa kurulmuş olan köy daha sonra şu anki bulunduğu yere taşınmıştır. Ayrıca 2  tane köye ulaşım Duman köyünden  gecmektedir. 

Köyün çevresi ormanlarla çevrilidir. Yazları sıcak kışları da aşırı soğuktur. Geçimini genellikle tarım ile sağlayan köylü aynı zamanda hayvancılık ile de  uğraşmaktadır. Yaz aylarında özellikle gürbetcilerin geldiği zaman nüfus artmaktadır.

Kaynak:Mehmet KÖSEOĞLU