SAMSUN KAVAK ÇARIKLIBAŞI KÖYÜ


Kavak Çarıklıbaşı Köyü Samsun iline
57 kilometre, Kavak ilçesine 7 kilometre uzaklıktadır. Kavak  Asarcık karayolu üzerinden Aşağıçirişli köyü sapağından ulaşılmaktadır.

 

 

Köyün temiz havası ve yükseklerden aşağı vadileri izlemek adına tam bir doyumsuz manzara zevki veriyor. Eğer kuş sesleri içerisinde şehir havasından kurtulmak istiyorsanız köyün konumu tam size göre?

 

 

TARİHSEL DURUMU

Osmanlı devrinde ve 1933 kayıtlarında Çarıklı adını taşıyan köy, 1950'lerden sonra adı değiştirilerek Çarıklıbaşı diye verilere geçmiştir. Çarıklı adı, Türk çaruğ / çaruk boyunun adından verilmiş olup ayağa giyilen çarıkla ilgisi yoktur. Bazı Türk lehçelerinde çar (yar) çır, ışıklı, ışık bırakmak (ışık vermek) parlamak, yarı ışıklandırmak, ışıklı olmak demektir. Çırak ise; ışık veren demektir. Şor, sagay ve bazı Türk lehçelerindeki çar ve yar'la fonetik varyanttır ve ışıklı manasına gelip bu sözden türemiş olan çarık (çar-ıg) ışıklı ve çar (ıt) çarıt'ın da ışıklandırmak manaları bulunur. Zır ve çar sözleri aynı köktendir.

 

 

Kaşgarlı Mahmud?un Oğuz boyları listesinde 22. boy çarukluğ olarak gösterilir. Reşideddin'in yazmalarında bu boy yaparlu şeklinde geçer. Yaparlu hakkında yorum yapan Ögel, bu boy adının etimolojisinin karanlık olduğunu ve Ebulgazi Bahadır Han'daki neye değerse onu yakar manasını kullansa da bu konuda susmayı tercih eder.

 

 

Çarıklı mevki, köyün 1 km. kuzeyindeki düze yakın arazidir. Köy 17. yüzyılda kurulmuş olup, 1642 yılı Canik Avarız Defteri?nde Karye-i Çaruklu adıyla geçip hane sayısı 7?dir. 1837 Canik Liva Defteri?nde köyün ilk muhtarı Nısıf Oğlu Mehmed'dir.

 

 

Köy halkı, 1877/ 78 Osmanlı ? Rus Savaşları sonrası Sohum'dan göç ederek buraya yerleşmiştir.


Kaynak:Mehmet KÖSEOĞLU