SAMSUN KAVAK BÜKÇEĞİZ KÖYÜ


Kavak Bükçeğiz Köyü Samsun iline 58 kilometre, Kavak İlçesine 8 kilometre uzaklıktadır. Samsun Ankara kara yolu üzeri Yukarı Çirişli köyü sapağından ulaşılmaktadır.

 

 

TARİHSEL DURUM

Bük sözcüğü Divan-ı Lugat-it Türk'de ağaçlık yer anlamına gelir. Günümüzde bu sözcük, sık çalılık, fundalık anlamlarında da kullanılır. Sözcüğün köküne eklenen -ceğiz eki Türkçe'de küçülme ekidir. Anadolu?da bük, akarsu kenarlarındaki verimli topraklara da verilir. Köy adını bulunduğu topografik yapıyla özdeş yapısından alır. Köy tamamen Kafkas göçmenlerinden oluşur. Çerkez yemekleri ve kültürü hakimdir. Köy 20 yüzyıl başlarında kurulmuştur. Kavak ilçesinin en önemli yayla turizmi yapılacak köylerin başında gelir. Köy, orman bakımından da son derece zengindir.

 

 

Köyde müzik kültüründe Kafkas ve Anadolu esintilerini bir arada bulabilirsiniz. Bükçeğiz fotoğraf derneklerini de bölgeye çekebilecek değişik renkleri yakalama açısından farklılıklar taşıyor.

 

 

Köyde az da olsa tarihi evleri bulmak mümkün. Bu evler 20, yüzyıl başında yapılmış. Şu anda evde oturanlar tarafından restore edilmiş durumda.


Kaynak:Mehmet KÖSEOĞLU