SAMSUN KAVAK BEYBESLİ KÖYÜ
Kavak Beybesli Köyü Samsun iline 65 kilometre, Kavak İlçesine 15 kilometre uzaklıktadır. Samsun Ankara karayolu üzerinden Beybesli köyü sapağından ulaşılmaktadır.

 

 

TARİHSEL DURUMU

 

Bu yer adının kökü olan bey sözcüğü, Divan-ı Lugat-it Türk?de ?beg? şeklindedir. Beg devlet büyüğü anlamında kullanıldığı gibi ileri gelen, sözü geçen nüfuslu zengin kişilere de verilen bir unvandır. Beslü ise, besili anlamı taşır.

 

 

17. yüzyılda kurulan köy 1642 yılı avarız defterlerinde Karye-i Beğbeslü adıyla geçmektedir. Köyün hane sayısı o yıllarda 5?dir. 1837 Canik Liva Defteri?nde köyün ilk muhtarı Topal İmam Oğlu İbrahim?dir.

 

 

GEZİLECEK YERLER

Köy, denizden yüksek bir alanda kurulu olduğu için farklı flora yapısına sahiptir. Aynı zamanda yayla severler için oksijeni bol olan bir köy.


Kaynak:Mehmet KÖSEOĞLU