SAMSUN KAVAK BEKDEMİR KÖYÜKavak Bekdemir Köyü Tepenin kuzey yamacına kurulan köyün yerleşme sahası yaklaşık 650 metredir. Köy günümüzde Aşağı Bekdemir, Yukarı Bekdemir diye ikiye ayrılıyor. 

 

NASIL GİDİLİR?

 

Samsun niline 59 kilometre Kavak ilçesine 9 kilometre uzaklıktadır. Kavak ? Asarcık karayolu üzeri Bekdemir Köyü sapağından ulaşılmaktadır.

 

 

TARİHSEL DURUM

Köyün adı, 15. ve 16. yüzyıl tahrir defterlerinde Begtimur diye geçer. Beg sözcüğü, Divan-ı Lugat-it Türk'te bey anlamında iken temur sözcüğü demir manasını taşır. Köy 1933?de Bektemür 1968'de Bekdemir diye kayıtlarda geçmektedir. Günümüzde köy, Bekdemir adını taşır. Beytemur, Baytimur isimleri Türkler?de erkeklere verilen isimlerden de birisiydi.

 

 

Köy Osmanlı arşiv kayıtlarında Bağtimurlu, Bektimurlu, Beğtimur diye anılan bir Türkmen cemaatinin buraya yerleşmesiyle adını alır. Arşiv kayıtlarında Yeni il kazası (Sivas Sancağı) Hamid Sancağı, Haleb Eyaleti, Mağnise kazası (Saruhan Sancağı) Eğridir kazasında geçer.

 

 

1485 yılı tahrir kayıtlarında vergi nüfusu 81, 1520?de 81,  1576?da 250'dir. 1642 yılı avarız defterlerinde Koşaca (bugün Asarcık'ın köyü) ve Geyikalan (bugün Talışman köyünün mahallesi) köye bağlı mezralardır. Köyün hane sayısı 20'dir. 1837 Canik Liva Defterinde Köseli ile Bektimur köyü tek muhtarlık olup köyün ilk muhtarı Kethüda Oğlu Mustafa?dır.

 

 

DAĞARDI

Bekdemir?in mahallesi olan bu yer, adını coğrafi konumundan almıştır. Kavak'ta halk, dağı orman anlamında da kullanır. Kale kalıntıları Tüylütepe. Adına uygun bir yer. Hem Karapınar hem de Bekdemir arasındadır. Köy Ladik tarafına bakıyor. Dağın eteğine yerleşmiş güneye konumlandırılmış bir durumdadır. Bekdemir'in güneyinde kalır. Bekdemir, bir tepenin kuzey yamacına kurulmuştur. Dağardı, Asarcık yolundan 2-3 kilometre uzaktır. Dağardı, Bekdemir?den yüksek Tepenin hemen eteğinde bir yerdir. Ormanlara da dağ denir. Burada eski bir yerleşim yeri ve kale kalıntıları vardır.

 

 

GEZİLECEK YERLER

 

Bekdemir Köyü, Dağardı ile birlikte tespitlerimize gire burada dikkat çekici tarihi noktalar bulunuyor. Köyün en gizemli yeri ise Aşağı Bekdemir Köyü?nde..

 

 

Bekdemir Cami 500 yılı aşkın tarihi özelliği ve kalem işi süslemeleriyle birçok bilim adamının ve sanatçının hayran olduğu bir cami.. Bu camiye özel bir yer ayırmayı uygun bulduğumuzdan sitemizin Kavak Kültür Varlıkları bölümünde detaylı olarak ele alınmıştır.

 

 

Köyde her yıl yaz mevsiminde şenlikler düzenleniyor. Bu şenliklerde amaç birlik ve beraberliğin sağlamak?.

 

 

Köyün deresi ve yaşlı ağaçları manzarayı pekiştirirken tarihi dibek taşının önünde bir fotoğraf çekinmek de iyi olsa gerek.


Kaynak:Mehmet KÖSEOĞLU