SAMSUN KAVAK BAYINDIR KÖYÜ
Kavak Bayındır Köyü, güneyinde Karlı, güneybatısında Kozansıkı, batısında Duman kuzeyinde Muratbeyli ve Duraköy, kuzeydoğusunda Yukarı Çirişli ve doğusunda Emirli ile çevrilidir. Karadeniz bölgesinde bulunan Bayındır, Karadeniz ikliminden karasal iklime geçiş noktasındadır. Karasal iklim özelliği daha baskın olan Bayındır'da baharlar yağışlı, yazlar ılık, kışlar ise çoğunlukla soğuk geçer.

 

İki küçük dere ortasında yerleşik olan köyün, 1 km. kadar güneyinden Samsun'dan Karadeniz'e dökülen Mert Irmağının kollarında biri geçer. Köy pelit ağaçlarıyla çevrilidir.

 

NASIL GİDİLİR?

Samsun iline 54 kilometre, Kavak ilçesine 4 kilometre uzaklıktadır. İlçe merkezinden Dura köyü sapağından ulaşılmaktadır.

 

 

TARİHSEL DURUM

Köy, Anadolu'nun Türkleşmesinde mühim rol alan Oğuzların Bayındır boyundan gelir. Bayındır, Kaşgarlı Mahmud'un boy listesinde 3, Rişideddin ve Yazıcıoğlu'nun listesinde ise Üç-Oklar'ın başında gelir. Divanı Lugat-it Türk'de bu boy Bayundur şeklinde belirtilir. Doğu lehçelerinde Bayundur şeklinde söylenen bu boy adı, Batı lehçelerinde Bayındıra dönüşmüştür. Bayındırın anlamı Reşideddin daima yiyecekle dolu olan yer olarak nitelendirilirken, Yazıcıoğlu ise, Yeni hemişe, bay nimetlü ol diye belirtir. Reşideddin Oğuznamesindeki sözler, Üç okların en asil boyu sayılan Bayındırların Oğuzların eski tarihlerinde mühim bir rol oynadıklarını gösterir.

 

 

Dede Korkut destanlarında Oğuzların başında da Kamgan oğlu Bayındır Han görülmektedir. Bunun ozanlar tarafından Akkoyunlu hanedanını yükseltmek için destanlara sonradan sokulmuş olması muhtemeldir. Tahrir defterlerinde 52 köy ve ekinliğin bayındır adını taşıdığı görülür. Bunlar Anadolu'nun orta ve batı bölgelerinde bulunuyor.

 

 

Osmanlının bölgeye sahip olmasından beri yerleşim dahilinde bulunan köyün 1485 tahrir kayıtlarında vergi nüfusu 28, 1520'de 23, 1576'da 110'dur. 1642 yılı avarız defterinde bayındır Köyü ile Duman Köyü bir arada değerlendirilmiştir. İki köyün hane toplamı 25'dir.

 

 

GEZİLECEK YERLER

Bodur elma ağaçları yanı sıra birçok meyve ağaçlarının bulunduğu yerde her yer çayırlık. Mesire piknik için güzel bir köy Öte geçe mevki köyün gezilebilecek en hoş noktalarından birisi. Köyü tanıtma anlamında her yıl geleneksel olarak temmuz ayının son haftası köy şenliği yapılır.


Kaynak:Mehmet KÖSEOĞLU