DERNEK MASALARI

Kavaklılık bilincini ve bilgilerini geliştirmek, kendisine bağlı derneklerin temel ve fonksiyonel ihtiyaçlarını karşılamak ve iletişimini sağlamak Kavak Dernekler Federasyonu'nun (KADEF) önemli hedefleri arasında bulunmaktadır.

 

KADEF'e bağlı üye dernekler ile üye dernek üyelerinin, dünyada ve ülkemizdeki bütün alanlarda gelişmeleri takip etmesi için KADEF bünyesinde dernek masaları oluşturulmuştur. Derneklere ait masalarda bilgisayar ve internet bulunmaktadır. Oluşturulan dernek masalarımızda her bir dernek kendi iç yazışmalarını gerçekleştirebilmekte, resmi kurumlar ile iletişimini sağlayabilmektedir.

 

Federasyon bünyemizde oluşturulan sekreterya dernek masalarına da hizmet vermektedir. Sekreterya, dernek toplantılarına ilişkin pratik düzenlemeleri yapmakta, derneklerin yükümlülüklerini yerine getirmelerinde taraflara yardımcı olmaktadır. Gerekli veri ve bilgileri toplama konusunda da dernek masalarına yardımcı olan sekreterya, derneklerin çalışma bütünlüğünü ve tutarlılığını sağlamasına, gereksinimlerinin karşılanmasına yardımcı olmaktadır.

 

KADEF bünyesinde oluşturulan bu masalar sayesinde dernekler arasındaki iletişim en üst noktada sağlanmaktadır. Bu da dernekleri bir çatı altında toplayarak tanışma ve kaynaşmalarını sağlamayı, mesleki ve ekonomik konularda bilgi alışverişini gerçekleştirmeyi, üyelerin ilgili olduğu özel ve resmi kuruluşlarla ilişkilerini geliştirmeyi hedefleyen federasyonumuzun başarısını arttırmaktadır.