SOSYAL HİZMETLER

Kavak Dernekler Federasyonu (KADEF), kuruluş amacına yönelik olarak kendisine bağlı dernek üyelerinin iyilik halini artırmak için sosyal değişime, insan ilişkilerinde sorun çözmeye, güçlenmeye ve özgürleşmeye katkı sağlamaktadır. 


Tüm dünyada toplumsal sorunların çözümü; güç birliğini ve küresel düşünmeyi gerektirmektedir. Bu da insanlar arasındaki güç birliği ve ilişkilerin kuvvetlendirilmesini sağlayan sosyal etkinliklere önem kazandırmaktadır.    

KAHVALTI ETKİNLİKLERİ

İnsanlarımız arasında kültürel ve ekonomik alanlarda karşılıklı iyi ilişkiler kurup geliştirilmesine yönelik çalışmalarını sürdüren KADEF, bu amaca yönelik olarak organize kahvaltı programları düzenlenmektedir. Düzenlenen kahvaltı etkinliklerinde derneklerimize bağlı üyelerin birbirlerini tanıması, ticari ve sosyal ilişkiler geliştirmesi sağlanmaktadır.


TİRİT ETKİNLİKLERİ

Kavak ilçemizde yıllardan beri yaşayan ve yaşatılan kültür mirası Kaz Tirit Yemeği toplumsal bir olaydır. Çünkü Kaz Tirit Yemeği sadece aile içinde yenilen bir yemek türü değildir. Özellikle ilçemiz köylerinde Kaz Tirit Yemeği; akrabalarla, aile dostlarıyla bir araya gelinmesine, ortak değerlerin yüceltilmesi ve paylaşılmasına vesile olmaktadır. İşte bu nedenden dolayı KADEF, Kaz Tiridi etkinliğine önem vermekte ve geniş katılımlı Kaz Tridi etkinlikleri gerçekleştirmektedir. KADEF bu etkinlikler ile Kavak kültür değerlerini korumayı, bu kültürel ve coğrafi zenginlikleri Türk ve dünya kamuoyuna tanıtmayı hedeflemektedir. 


ÖRGÜT ZİYARETLERİ

Kavak toplumu ile diğer toplumlar arasındaki dostluk ve işbirliğini yaygınlaştırmaya da katkı sağlayan etkinlikler KADEF'e bağlı derneklerin sosyal etkinliklerini de zenginleştirmektedir. Buna bağlı olarak KADEF'e bağlı derneklerin işbirliği kabiliyetini arttırmak, dayanışmayı pekiştirmek üzere çeşitli sivil toplum örgütlerine karşılıklı ziyaretler gerçekleştirilmektedir. Özellikle diğer hemşehri dernek ve federasyonlarına yapılan ziyaretlerle büyük faydalar elde edilmektedir. Bu ziyaretlerde federasyonumuz ile diğer hemşehri dernek ve federasyonların ortak paydalarda buluşması ve ortak hareket etmesi hedeflenmektedir.