AKALOĞLU HACI YUSUF AĞA

 AKALOĞLU HACI YUSUF AĞA

 

Kavak'ın ileri gelenlerinden olan Akaloğlu Hacı Yusuf Ağa, İstiklal Madalyası sahibidir. Mustafa Kemal Paşa Kavak'a geldiğinde Akaloğlu Hacı Yusuf Ağa tarafından ağırlanmıştır. Kavak'ta Mustafa Kemal Paşa'yı ağırlayan yaşı yetmişe dayanan Akaloğlu Hacı Yusuf Ağa Paşa'ya:
- Çay mı kahve mi buyurursunuz? der.
Mustafa Kemal Paşa:
- Hava soğuk çay içelim dedi.
Çaylar içilirken Mustafa Kemal Paşa halka yönelerek konuşmaya başlar:
- Ne haldesiniz bakalım?
- Sorma Paşam
- Eziyet çekiyorsunuz elbet.
- Eşkiyanın aman verdiği var mı?
- Hükümetin imzaladığı mütarekeden memnun musunuz?
- Hayır Paşam.
- Sebep?
- Düşman içimizde yaşıyor ve onu tevkil eden yok. Bizler ise bu merhametsiz ve gaddar çetelerle başa çıkacak durumda değiliz.
- Pekala ne yapmak fikrindesiniz?
- Bizi düşünen derdimize çare bulacak olan kumandanlarımız, büyüklerimiz ne emredelerse onu.
-Eğer ben, memleketimizi çiğneyen düşman kuvvetlerini memleketten sürüp atmak, memleketi hakiki istiklaline kavuşturmak için bir hareketin başına geçecek olursam bu iş de hanginiz beni desteklersiniz?

 

  Kavaklılar arasından Akaloğlu Yusuf Bey ise şöyle haykırdı:
- Bu uğurda icap ederse dedelerimizden kalma paslı silahları da yağlar öne atılırız. Yetti gayri!

 

  Akaloğlu Yusuf Bey'in milli mücadele için hiç düşünmeden kendisine itaat edeceklerini söylemesi Mustafa Kemal Paşa'yı çok duygulandırır ve herkesin önünde Akaloğlu Yusuf'a teşekkür eder ve Akaloğlu Hacı Yusuf Ağa'ya hemen bir müdafa-i hukuk cemiyeti kurmasını ve kendisini bilgilendirmesini söyler. Mustafa Kemal Paşa'nın vatanın kurtuluşu için birleşmenin şart olduğunu belirtmesinin ardından, Akaloğlu Hacı Yusuf Ağa Kavak Müdaafa-i Hukuk Cemiyeti'ni kurarak Başkanlığını yürütür.

 

Canbulatoğlu Ekrem Bey'in şehit olmasının ardından Pontus Rum eşkiyasına karşı mücadeleyi üstlenen Akaloğlu Hacı Yusuf Ağa, Rum çeteleri ile çok sayıda çatışmaya girmiştir. Cubi, Karaçam, Asarcık, Şahinkaya çatışmalarında Rum çetelerine büyük darbeler indiren Akaloğlu Hacı Yusuf Ağa, kavak Nahiyesini Belediye Riyasetini yaptığı müddetçe büyük hizmetler ifa etmiştir. Kavak'ın en önemli yerlerine kendi parasıyla muhtelif binalar yaptırmış bu binaları Kavak'a bağışlamıştır. Akaloğlu Hacı Yusuf Ağa, 24 Aralık 1931 yılında İstiklal Madalyası sahibi olarak hayata gözlerini yummuştur. Naaşı Kavak Mezarlığı'ndadır.